1. Tại cửa hàng Cty Đăng Khôi
  2. Tại nhà/ nơi nhận hàng
  3. Thanh toán qua ngân hàng