• Vận chuyển miễn phí trong nội thành hoặc đến chành (đơn vị vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh) trong thành phố Hồ Chí Minh đối với đơn hàng từ 5 triệu trở lên.